(+371) 22 304 755
info@ekocentrs.lv
 

fbdraugiemyou tube

MĒS ESAM NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA EKSPERTI

Mūsu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrast optimālus risinājumus dzīvei un biznesam ar nekustamā īpašuma pirkšanas / pārdošanas / nomas palīdzību.
Mūsu produkts ir pilnībā noslēgts juridiski nevainojams darījums ar klienta maksimālu labumu.

(+371) 22 304 755
info@ekocentrs.lv
 
 

fbdraugiemyou tube

Šķiršanās un meitas uzvārds

Mēs nerunāsim par laulības sabrukuma iemesliem, bet parunāsim par šķiršanās sekām. Ar uzvārdiem viss ir skaidrs: sieviete paņēma vīra uzvārdu, bet pēc šķiršanās vai atstāja to, vai izmainīja atpakaļ uz meitas uzvārdu. Bet kā būt ar īpašumu?
Ideāli, ja pirms iestāšanās laulībā tika sastādīts laulības līgums. Šajā līgumā fiksēts, kam kāds īpašums pieder. Tad, šķirot laulību, katrs no bijušajiem laulātajiem ņem savu. Atsevišķi tiks sadalīta laulībā iegūts īpašums. Ja bijušie laulātie nevar vienoties par īpašumu sadalīšanu, tad tas pāriet tiesas kompetencē. Un tiesa pieņem lēmumu, pamatojoties uz esošajiem datiem par katras puses iemaksu šajā īpašumā.
Ja par nekustamo īpašumu laulātie maksāja hipotēku, tad, šķiroties, šo nekustamais īpašums var būt sadalīts vai pāriet vienam no bijušajiem laulātajiem īpašumā.
Ja hipotēka vēl nav slēgta, bijušajiem laulātajiem ir pienākums veikt izmaksas līdz pilnīgai kredīta dzēšanai. Ja viena no pusēm nevēlas piedalīties kredīta dzēšanā, tad otra puse var pārņemt šo nastu. Šādā gadījumā pirmā puse nevar pretendēt uz šo nekustamo īpašumu.
Jebkurā gadījumā labāk ierasties tiesā ar iepriekš sagatavotu vienošanos.
Ir gadījumi, kad laulātie nevar sasniegt vienošanās par nekustamā īpašuma sadalīšanu. Šādā situācijā dažkārt tiek pieņemts lēmums pārdot nekustamo īpašumu, bet naudu sadalīt.
Viens no laulātajiem var izpirkt otra laulātā īpašuma daļu, lai kļūtu par nekustamā īpašuma vienīgo īpašnieku.
Vēršoties tiesā par īpašuma sadali, jāņem vērā, ka jo dārgāks ir strīda priekšmets, jo vairāk būs valsts nodeva un dārgāks laulības process.
Tas ir piemērotākais veids, kā vienoties par laulības šķiršanas un mantas sadalīšanas noteikumiem. Šādu laulību var uzlauzt pie notāra. Tas ir vienkāršāk un lētāk nekā vērsties tiesā.
Pieņemamākais variants ir vienoties par laulības šķiršanas un īpašuma sadalīšanas noteikumiem. Šādu laulību var uzlauzt pie notāra. Tas ir vienkāršāk un lētāk nekā vērsties tiesā.
Stājoties laulībā, jāatceras, ka Latvijas pamatlikums, kurš reglamentē laulāto mantiskās attiecības, ir Civillikums. Un tas uzliek noteiktas tiesības un pienākumus uz laulātiem. Šis likums nosaka, ka laulību var izbeigt tikai tad, ja ir vienošanās par kopīgu nepilngadīgu bērnu aizgādību, uzturlīdzekļiem to uzturēšanai, kā arī tiesībām uz otra vecāka sazināšanos ar bērniem.

Rakstu sagatavoja uzņēmuma EKOCENTRS analītiskā nodaļa
Atbildīgais Anatolijs Koļcovs

Pasūtīt zvanu Atstājiet savu telefona numuru, un mēs piezvanīsim jums un atbildēsim uz visiem jūs interesējošiem jautājumiem!
The Name is required
The Phone is required
Paldies par pieteikumu!. Mūsu menedžeris sazināsies ar Jums norādītajā laikā.
There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.