(+371) 22 304 755
info@ekocentrs.lv
 

fbdraugiemlinkblogyou tube

MĒS ESAM NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA EKSPERTI

Mūsu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atrast optimālus risinājumus dzīvei un biznesam ar nekustamā īpašuma pirkšanas / pārdošanas / nomas palīdzību.
Mūsu produkts ir pilnībā noslēgts juridiski nevainojams darījums ar klienta maksimālu labumu.

(+371) 22 304 755
info@ekocentrs.lv
 
 

fbdraugiemlinkblogyou tube

Rīgas dome pieņem jaunu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību

Jaunie saistošie noteikumi izstrādāti tabulas veidā, pie katras atvieglojumu kategorijas norādot tā piemērošanas nosacījumus un objektus, tādējādi padarot noteikumus pārskatāmākus un vieglāk uztveramus nodokļa maksātājiem.

Saistošajos noteikumos galvenokārt saglabātas līdz šim spēkā esošās nodokļa atvieglojumu kategorijas un atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi, tomēr ir veiktas atsevišķas izmaiņas.

Jaunajos noteikumos paredzēts, ka personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kā arī viņu radiniekiem, kas deklarēti tajā pašā adresē, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma apmērs tiek palielināts no 50% uz 70%.

Jaunajā kārtībā noteikts platības ierobežojums, par kuru piešķirams nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos.

Atsevišķām iedzīvotāju kategorijām ieviests papildu nosacījums, ka atvieglojumus nepiešķir, ja persona gūst ienākumus no sava nekustamā īpašuma (vai tā daļas) – izīrējot, iznomājot vai izmantojot saimnieciskās darbības veikšanai.

Jaunajos noteikumos precizēti nosacījumi atvieglojumu piemērošanai personai par nekustamo īpašumu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācijas, nosakot, ka atvieglojumi piemērojami tikai tad, ja nekustamo īpašumu pastāvīgi izmanto tikai un vienīgi pati sabiedriskā labuma organizācija, turklāt atvieglojumi vienai personai gadā nevar pārsniegt 5000 eiro.

Turpmāk atvieglojumus par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli un tiek saglabātas atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumiem, ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošu apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, rekonstruētām, restaurētām ēkām uz vienas personas pieteikuma pamata saņems visi ēkas kopīpašnieki. Noteikts, ka pieteikumi šo atvieglojumu saņemšanai iesniedzami tikai elektroniski.

Par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli un tiek saglabātas atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumiem, tiks piemēroti atvieglojumi 25% apmērā, savukārt 50% atvieglojumu piemērošanai būs nepieciešams papildus veikt ēkas fasāžu pilnu atjaunošanu vai pārbūvi un izbūvēt ēkas fasādes dekoratīvo apgaismojumu, nodrošinot tā darbību diennakts tumšajā laikā.

Tāpat tiek noteikts, ka atvieglojumus par dzīvojamo māju, kuras pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārņemtas no pašvaldības un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, vai dzīvojamajā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, piešķir līdz 2021.gadam (ieskaitot).

Saistošie noteikumi papildināti ar noteikumu, ka atvieglojumus nepiešķir par periodu, par kuru aprēķinātais nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Noteikumi stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pasūtīt zvanu Atstājiet savu telefona numuru, un mēs piezvanīsim jums un atbildēsim uz visiem jūs interesējošiem jautājumiem!
The Name is required
The Phone is required
Paldies par pieteikumu!. Mūsu menedžeris sazināsies ar Jums norādītajā laikā.
There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.